פיתוח משחק Speed Dating

ב: פיתוח משחקים

משחק זכרון, במהלכו צריך השחקן להתאים זוגות לפי צבעים. כשהצבעים מתחילים להיות מוסתרים, צריך השחקן לזכור אותם בסדר הנכון על מנת להצליח.

 

 

Speed Dating - עמוד פתיחה

 

Speed Dating - מסך כניסה לשלב

 

Speed Dating - מסך המשחק