פיתוח סקר למסעדות מוזס

ב: פיתוח אפליקציות, פיתוח אפליקציות Web, סקרים

לאחר רכישת רשת המזון מוזס ע"י חברת BBB, נוצר צורך להנהלת החברה להבין יותר את לקוחות מסעדות מוזס ברחבי הארץ. לשם כך, הם פנו אלינו לשם פיתוח סקר ליושבי המסעדות, שנועד לתת להם יותר מושג לגבי שביעות רצונם של לקוחות המסעדות השונות ברחבי הארץ.

הסקר אותו פיתחנו עבור רשת המסעדות מוזס, הינו רכיב web למכשירי טאבלט בו השתמשו בצוות המסעדות השונות ברחבי הארץ. סועדי המקום שרצו לקבל קינוח במתנה, התבקשו לענות על אותו סקר, אשר הכיל שאלות בדבר המקום, האוכל והשירות. המידע נאגר למערכת ניהול ייעודית שבנינו, אשר שימשה את הנהלת החברה להבין טוב יותר את שביעות רצונם של לקוחותיה.

 

עמוד התחלה

 

עמוד שאלה

 

עמוד סיום