Invoice Pigeon - מערכת הפקת חשבוניות דיגיטלית

ב: בניית אתרים, מערכות מידע

האתר והמערכת Invoice Pigeon, אשר פותח על ידי "סלאש פיתוח אפליקציות", מאפשר למשתמשי שירות התשלומים האמריקאי Stripe, להנפיק חשבוניות עבור לקוחותיהם - בין אם מדובר על חשבונית חד פעמית או חשבונית בריטיינר חודשי שוטף.

משתמש שנכנס לאתר יכול לגשת לממשק הנפקת החשבונית, ולהכניס את הפריטים השונים - פרטי העסק השולח, פרטי העסק המקבל, פריטים שונים וסכומיהם, וכו'. כמו כן, הוא יכול לבחור האם החשבונית תונפק אוטומטית מדי חודש מעתה ואילך.

החשבונית שהונפקה נשלחת באי-מייל, כאשר התשלום אליה מבוצע באמצעות התממשקות לשירות של Stripe - שירות תשלומים (בעצם, המתחרה האמריקאי לשירות העולמי של Pay-Pal).

במערכת ניהול מנהלי המוצר יכולים לקבל חיווי לגבי כל החשבניות שהופקו - לרבות ביצוע סינונים, ייצוא לקבצי אקסל, וכו'.

 

 עמוד הנפקת החשבונית

 

בחירת תאריך בעמוד הנפקת החשבונית

 

עמוד הנפקדת החשבונית עם פרטים מלאים

 

החשבונית הונפקה בהצלחה

 

עמוד החשבונית

 

תשלום בעבור החשבונית - באמצעות Stripe

 

החשבונית כפי שהיא מתקבלת במייל