את רכיב ה-UGC בנינו עבור אפליקאסטר, להטמעה במערכות שלהם לשם שילוב הרכיב באפליקציות השונות אותן הם מנהלים.

עורך הרכיב מאפשר להגדיר לכל רכיב בצורה ייעודית לכל לקוח תוכן ועיצוב.

הרכיב עצמו מאפשר למשתמשים באפליקציה לשלוח תוכן למפעילי האפליקציה - בצורה של וידאו, תמונה או טקסט.

 

ממשק המשתמש

 

ממשק הלקוח - עריכת הגדרות ועיצוב