מערכת ניהול פרויקטים פנים ארגונית Alter-Active

ב: פיתוח אפליקציות Web, מערכות מידע

מערכת הפרויקטים של Alter-Active, הינה ממשקי וובי הנועד לייעול ניהול הפרויקטים של החברה.

לאחר התחברות פרסונלית מאובטחת עם שם משתמש וסיסמא, המערכת מוצגת בהתאם לסוג המשתמש המחובר - עובד, מנהל, סופרוויזור ואדמיניסטרטור.

המערכת מאפשרת להכניס אליה פרויקטים חדשים. כל פרויקט יכיל מידע כמו סוג הפרויקט, לאילו משתמשים ומנהלים הוא משוייך, העלאת קבצים וחומרים, נקודות אבני דרך בפרויקט, וכו'. כמו כן, ניתן בכל עת לעדכן את אותם פרטים, להוסיף התכתבויות פנימיות שונות בין חברי הפרויקט, ולעדכן סטטוס אבן דרך נוכחי.

 

מסך התחברות למערכת

 

מסך רשימת הפרויקטים, המשוייכים לאותו משתמש מחובר

 

מסך עריכת פרטי הפרויקט

 

מסך הוספת פרויקט חדש