פיתוח משחק פלאש - Speed Dating

משחק זכרון, במהלכו צריך השחקן להתאים זוגות לפי צבעים. כשהצבעים מתחילים להיות מוסתרים, צריך השחקן לזכור אותם בסדר הנכון על מנת להצליח.

Speed Dating - עמוד פתיחהSpeed Dating - מסך כניסה לשלבSpeed Dating - מסך המשחק