פיתוח אתר Orange דרושים

Orange דרושים הוא חלק מאתר Orange, והוא מורכב ממספר עמודים דרכם יכול הגולש לשלוח קורות חיים למשרה בה הוא מעוניין.
בנוסף לפיתוח האתר עצמו, פיתחה סלאש גם מערכת Back Office חכמה, שקולטת את קורות החיים, ומייצרת מהם קבצים לשימוש במערכות פנימיות של Orange, אם אפשרויות סינון, מיון וכדומה. 

Orange דרושים - עמוד המשרותOrange דרושים - עמוד שליחת קו"ח